Firma
               Oferta
               Realizacje
               Galeria Zdjęć
               Kontakt


 


W ramach specjalistycznych prac montażowo-instalacyjnych wykonujemy:

 • montaż, rozruch i eksploatacja stacji energetycznych;

 • montaż i eksploatacja linii napowietrznych nn i SN;

 • budowa sieci kablowych nn i SN;

 • instalacje elektryczne siłowe i oświetleniowe w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej;

 • montaż, kontrola, uruchamianie i przekazywanie do eksploatacji urządzeń kontrolnych, pomiarowych i automatyki instalacji przemysłowych wszelkiego typu;

 • instalacje odgromowe i uziemiające;

 • instalacje systemów przeciwpożarowych;

 • modernizacja istniejących rozdzielnic nn i SN w systemie retrofitu;

 • przeglądy okresowe silników SAS;

 • montaż i eksploatacja baterii kondenastorów i akumulatorów;

 • roboty elektryczne i telekomunikacyjne towarzyszące budowie dróg;

 • prace pomiarowe i regulacyjne w pełnym zakresie urządzeń elektrycznych i energetycznych;

 • przeglądy okresowe urządzeń elektrycznych i energetycznych;

 • montaż i rozruch urządzeń do procesów technologicznych;

 • instalacje systemów sterowania ruchem ulicznym;

 • remonty, eksploatacja oraz serwis instalacji urządzeń elektrycznych;

 • obsługa przemienników częstotliwości (falowników);

 • obsługa wag przemysłowych;

 • obsługa i programowanie sterowników „LOGO” i „SIMATIC”.
 
 
 
| Firma | Oferta | Realizacje | Galeria Zdjęć | Kontakt |   
 
Darmowe statystyki